Rodzaje studni głębinowych

studniaNie wiesz, na jakiego rodzaju studnię głębinową się zdecydować? Przedstawiamy jej rodzaje:

1. Studnia głębinowa – aktualnie najczęściej wybierany rodzaj studni. Powstaje w wyniku wiercenia i wydobywania materiału skalnego za pomocą specjalnego wiertła. Jest ona głęboka, zazwyczaj sięgająca na więcej niż 15 metrów poniżej powierzchni gruntu. Woda ze studni głębinowej znajduje się przeważnie pod warstwami nieprzepuszczalnymi, dzięki czemu jest mniej narażona na wszelkie zanieczyszczenia niż w przypadku innych studni. Po zastosowaniu odpowiedniej filtracji nadaje się do spożywania czy też użytku gospodarczego. Jej wydajność jest bardzo duża, ponieważ czerpie z głębszych warstw wodonośnych, które zazwyczaj są obfite w wodę.

 

2. Studnia Abisyńska – Wykonana poprzez wkręcenie w grunt rury zakończonej ostrzem w kształcie stożka. Umożliwia ona pobór wody z głębokości około 6-7 metrów za pomocą pompy. Zainteresowanie tym rodzajem studni maleje ze względu na niską wydajność oraz pobór wody gruntowej, która jest zazwyczaj narażona na zanieczyszczenia.

 

 3.Studnia kręgowa – Swoją popularność zyskała dzięki prostocie w konstrukcji. Zbudowana jest z betonowych bloczków, których zadaniem jest zabezpieczenie studni przed osuwaniem się gruntu. Jednak na tym zalety się kończą. Mała głębokość studni wiąże się z poborem wody z najpłytszych warstw wodonośnych, które są zazwyczaj brudne. Kolejną wadą jest wydajność, gdzie obecnie w wielu miejscach w Polsce studnie kopane okresowo wysychają.

 

4.Studnia artezyjska – Rodzaj studni powstający poprzez wywiercenie otworu do wód artezyjskich, czyli głęboko położonych warstw wodonośnych. Woda ze studni artezyjskiej wypływa samoczynnie, zazwyczaj pod dużym ciśnieniem, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania dodatkowych pomp.  Jest to wydajne rozwiązanie, czerpiące z dobrej jakości źródeł.