Prawo wodne – kiedy niezbędne jest pozwolenie na budowę studni głębinowej?

Wypełnianie dokumentów

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 prawa wodnego studnia głębinowa jest urządzeniem wodnym. Jednakże pozwolenie wodoprawne wymagane jest tylko wtedy, gdy pobór wód będzie pochodził z ujęcia o głębokości powyżej 30 metrów lub w przypadku, gdy pobór wód powierzchniowych lub podziemnych będzie przekraczał 5 m3/doba.

Zatem jeśli chcemy się zaopatrzyć w studnię głębinową, dla tak zwanego codziennego użytku, która nie przekracza 30 m głębokości, nie potrzebujemy żadnej zgody przed przystąpieniem do prac.

Natomiast jeśli planujemy wykorzystywać studnię do podlewania gospodarstwa rolnego, działalności gospodarczej lub po prostu zużycie wody będzie przekraczało wyżej wymienione normy, potrzebne będzie pozwolenie wodoprawne.            

 

Jakie standardy muszą spełniać studnie głębinowe?

Podczas wyboru miejsca, w którym będzie wykopywana studnia, należy mieć na uwadze minimalne odległości, które stanowi prawo. Przede wszystkim odstęp między studnią a granicą działki musi wynosić co najmniej 5 m oraz 7,5 m od rowu melioracyjnego. Ważną kwestią jest również dystans od budynków inwentarskich, zbiornika na szambo czy kompostowników, ponieważ tym sposobem eliminujemy ryzyko zanieczyszczenia wody odpadami. Jeśli na posesji mamy nieutwardzone wybiegi dla zwierząt hodowlanych, zachowana odległość musi być nie mniejsza niż 70 m – to samo tyczy się podłączeń kanalizacyjnych. Stosując się do wyżej wymienionych norm, minimalizujemy zagrożenie skażenia wody znajdującej się w studni.