Budowa studni: wybór lokalizacji

woda

Na podstawie obowiązujących przepisów, studnię głębinową można zbudować w dowolnym miejscu działki, która jest naszą własnością. Trzeba jednak przy tym pamiętać o kilku obostrzeniach. Przede wszystkim zalecamy zastosowanie się do przepisów prawa, które określają odległości od poszczególnych elementów zlokalizowanych w obrębie terenu.

Studnia głębinowa powinna znajdować się co najmniej 15 m od budynków inwentarskich, zbiornika na szambo czy kompostowników – jest to dość istotna kwestia, która pozwoli nam na wyeliminowanie ryzyka zanieczyszczenia ujęcia wody. Studnia powinna się również znajdować co najmniej 5 m od granicy działki sąsiadującej oraz nie bliżej niż 7,5 m od rowu melioracyjnego.

 

Jak głęboka powinna być studnia głębinowa?

Głębokość studni głębinowej jest uzależniona od warunków geologicznych, jakie panują w miejscu, w którym planujemy wywiercić studnię. Najlepszym sposobem na dowiedzenie się, na jakiej głębokości znajduje się woda, jest kontakt z lokalnym, doświadczonym studniarzem. Specjalista ten powinien posiadać wiedzę na temat warstw wodonośnych w okolicy, a także powinien móc sprawdzić parametry techniczne lokalnych studni.

 

Proces wiercenia studni głębinowej

Proces wiercenia studni głębinowej składa się z kilku etapów:

  • Wybór miejsca studni głębinowej,
  • Proces przygotowania do wiercenia,
  • Wiercenie,
  • Instalacja rur studziennych,
  • Obsypanie żwirem,
  • Pierwsze pompowanie i oczyszczenie studni.